Hľadať

  • Vitajte v Zbore viery! Zbor viery je súčasťou 2000 rokov starej univerzálnej Cirkvi Ježiša Krista.
  • Zbor viery je jednou z najväčších letnično-charizmatických cirkví v Európe...
  • ... s vyše 70 000 členmi v Maďarsku a okolitom regióne; počet podporovateľov, ktorí nie sú členmi, činí niekoľko stotisíc…
  • Centrom Zboru viery je Park viery v Budapešti, kde sa nachádza Hala viery s desaťtisíc miestami na sedenie.
  • Miesto a čas konania bohoslužieb v Budapešti: Park viery, Okrsok 10 (Kőbánya), Gyömrői út 69. Streda: 18:00 hod. Sobota: 18:00 hod.

Hit Park Faith ChucrhVitajte!

Keď vo východnej Európe ešte stále zúril komunizmus, Boh si povolal mladého muža, Sándora Németha, aby kázal evanjelium. Sándor bol práve zadržaný pohraničnou strážou a daný do väzenia (snažil sa utiecť z komunistického Maďarska), kde sa modlil svoju prvú modlitbu a prosil o vyslobodenie. Po tom, ako bol z väzenia zázračne vyslobodený, si kúpil Bibliu. Takto sa začal príbeh Zboru viery a pokračuje až do dnešného dňa. Zbor s vyše 70 000 členmi je jedným z najväčších letnično-charizmatických kresťanských spoločenstiev v Európe. Dnes Zbor viery charakterizuje mocné kázanie Božieho slova, dynamická chvála, populárna televízna služba, teologická škola s 1000 študentmi, rôznorodá charitatívna sieť a špeciálny dôraz na vzťah s Izraelom.

Čítajte viac »

Hypermilosť - hnutie a jeho teológia

Začiatkom roku 2014 bola kresťanským spisovateľom židovského pôvodu Michaelom L. Brownom vydaná kniha s názvom Hyper-Grace:...
 

Ako sa chrániť pred omámením

„Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde?“
 

Triezvosť je kľúčom k účinnej modlitbe

Málokto z ľudí pod pojmom triezvosť chápe poslušnosť voči Božiemu slovu
 

Ako sa (ne)modliť

A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za...
 

2013 Zbor viery – Všetky práva vyhradené
Informácie na tejto webovej stránke sú pod ochranou autorských práv a nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zboru viery Maďarsko.